Tranzistori

Vrsta

Tip

Polarizacija

Način montaže

Kućište

Proizvođač

Napon

Struja

Snaga

Otpornost

Učestanost

Temperatura

TRANZISTOR 2N 109

TR2N109

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR 2N 1132

TR2N1132

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR 2N 1302

TR2N1302

dostupno
5,15 eur

TRANZISTOR 2N 1305

TR2N1305

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR 2N 1306

TR2N1306

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR 2N 1489

TR2N1489

dostupno
1,75 eur

TRANZISTOR 2N 1613

TR2N1613

dostupno
0,41 eur

TRANZISTOR 2N 1711

TR2N1711

dostupno
0,41 eur

TRANZISTOR 2N 1893

TR2N1893

nedostupno
0,49 eur

TRANZISTOR 2N 2102

TR2N2102

dostupno
0,58 eur

TRANZISTOR 2N 2160

TR2N2160

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR 2N 2218

TR2N2218

dostupno
0,53 eur

TRANZISTOR 2N 2221

TR2N2221

dostupno
0,53 eur

TRANZISTOR 2N 2221 A

TR2N2221A

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR 2N 2222

TR2N2222

dostupno
0,31 eur

TRANZISTOR 2N 2222 A

TR2N2222A

nedostupno
0,31 eur

TRANZISTOR 2N 2243

TR2N2243

dostupno
1,26 eur

TRANZISTOR 2N 2405

TR2N2405

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR 2N 2484

TR2N2484

dostupno
0,58 eur

TRANZISTOR 2N 2646

TR2N2646

nedostupno
1,56 eur

TRANZISTOR 2N 2647

TR2N2647

nedostupno
0,78 eur

TRANZISTOR 2N 2712

TR2N2712

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR 2N 2857

TR2N2857

dostupno
3,40 eur

TRANZISTOR 2N 2894

TR2N2894

dostupno
1,07 eur

TRANZISTOR 2N 2904

TR2N2904

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR 2N 2904 A

TR2N2904A

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR 2N 2905 A

TR2N2905A

dostupno
0,37 eur

TRANZISTOR 2N 2906

TR2N2906

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR 2N 2906 A

TR2N2906A

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR 2N 2907

TR2N2907

dostupno
0,37 eur

TRANZISTOR 2N 2907 A

TR2N2907A

dostupno
0,37 eur

TRANZISTOR 2N 3019

TR2N3019

dostupno
0,53 eur

TRANZISTOR 2N 3020

TR2N3020

dostupno
0,68 eur

TRANZISTOR 2N 3055 Ei

TR2N3055E

nedostupno
0,97 eur